Targi internetowe Seneks
  wyszukiwanie zaawansowane
Regulamin

§ 1. Informacje podstawowe.

 1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem strony www.seneks.pl/targi zwanym dalej Hurtownią, jest firma Seneks z siedzibą w Krakowie - zwana dalej Właścicielem hurtowni.
 2. Firma Seneks prowadzi działalność gospodarczą na podstawie numeru REGON 121110730. (wpis do ewidencji nr..193/2010 oraz 192/2010.)
 3. Właściciel hurtowni prowadzi sprzedaż wysyłkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Minimalne zamówienie dla różnych kategorii (dostawców) jest inne i zgodne z opisem umieszczonym na górze kategorii w jej opisie.
 5. Wszystkie produkty oferowane przez Właściciela hurtowni są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych, oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
 6. Dopuszcza się możliwość sprzedaży produktów rozpakowanych, tzw końcówek serii - są one wyraźnie oznaczone jako "Wyprzedaż". Towary wyprzedawane mogą być towarami przeterminowanymi. Nie ma możliwości zwrotu towarów zakupionych jako Wyprzedaż ani ich reklamowania .
 7. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi producentów i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są to ceny netto. Podatek VAT doliczany jest na końcu faktury.
 9. Rejestracji mogą dokonywać jedynie aktywne podmioty gospodarcze a zamawiany przez nie towar jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży.

§ 2. Składanie zamówień

 1. Stroną składającą zamówienia w Hurtowni zwaną dalej Zamawiającym, jest wyłącznie firma działająca na podstawie ważnych dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP.
 2. Stroną przyjmującą zamówienia i dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Hurtowni jest firma Seneks.
 3. Zamówienia w Hurtowni można składać przez stronę www wypełniając odpowiedni formularz.
 4. Właściciel Hurtowni zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień złożonych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia Właściciel Hurtowni zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 5. Zawartość Hurtowni nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zamawiający wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 6. Za moment zawarcia umowy ilosciowej zakupu uważa się potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Właściciela Hurtowni.
 7. Właściciel Hurtowni nie gwarantuje realizacji zamówienia w cenach z formulaża w przypadku kiedy okaże się że cennik producenta lub importera uległ zmianie. W takim przypadku Właściciel Hurtowni zaproponuje nowe ceny. Zamawiajacy może nie zgodzić się na proponowane ceny. W takim przypadku towar zostanie odebrany przez Właściciel Hurtowni na jego koszt.
 8. Towar dostarczony ale nie wyfakturowany jest własością Właściciela Hurtowni aż do momentu przesłania faktury do zamawiajacego.

§ 3. Realizacja zamówień i dostawa.

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 90 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i jest zależny od poszczególnych DOSTAWCÓW. Zwykle czas realizacji zamówień podany jest na podstronie DOSTAWCY którego towar został zamówiony.
 2. Czas realizacji jest to okres jaki upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do wysyłki towarów do Zamawiającego.
 3. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie Zamawiającemu zostanie zaproponowany nowy terminie realizacji lub odstąpienie od zamówienia.
 4. Domyślną formą dostawy jest przesyłka KURIERSKA spedycją DOSTAWCY.
 5. Sposób i forma dostawy oraz sposób zapłaty są indywidualnie uzgadniane z klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Właściciel Hurtowni dołożył wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Zdjęcia produktów są zdjęciami poglądowymi i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów.
 7. Właściciel Hurtowni zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.
 8. Zamówienia na daną kategorię towarów (Dostawcę) jest realizowane ODDZIELNIE niezależnie od innych złozonych przez Zamawiającego zamówień w tym samym czasie.
 9. Realizacja zamówień złożonych przez Zamawiającego jest zlecona innej firmie (Importerowi, Producentowi) który jest Dostawcą tych towarów dla Hurtowni Seneks i dalej w treści regulaminu nazywany jest Dostawcą.
 10. Przed odebraniem przesyłki od dostawcy, Nabywca jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan zaklejenia przesyłki, czyli na taśmy, folie, plomby, itp. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić Protokół Szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Właścicielem sklepu w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 11. W przypadku wysyłki towaru przez Dostawcę a nie Hurtownię reklamacje ilościowe i jakosciowe będą roapatrywane i uznawane przez Dostawcę. Hurtownia nie jest w takim przypadku stroną takiej reklamacji.
 12. W przypadku kiedy Zamawiający uchyla się przed odbiorem przygotowanego towaru bądź to przez odmowę przyjęcia przesyłki wysłanej "za pobraniem" bądź też nie uiszczenie zapłaty przy opcji "przelew przedpłata", właściciel Hurtowni jest upoważniony do naliczenia opłaty za przygotowanie i spakowanie towaru w wysokości 100zł netto plus ewentualne koszty wysyłki. Zamawiający upoważnia niniejszym właściciela Hurtowni do wystawienia faktury VAT bez podpisu na w.w. koszty. Właściciel Hurtowni ma prawo do naliczenia tych kosztów po okresie 14 dni od wysłania pierwszej informacji mailowej do klienta o fakcie gotowości do wysłania przesyłki lub 14 dni od pierwszej próby doręczenia przesyłki na wskazany przez Zamawiającego Adres Dostawy.

§ 4. Płatność.

1. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:

.

 • Przelew Kredytowy 14 dni. Płatność przelewem w terminie 14 dni od wystawienia faktury. Obowiązuje już od 1-szego zamówienia przy wartości powyżej 1000zł netto. Nie dotyczy fundacji np. Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.
 • Przelew - przedpłata (Nabywca dokonuje przelewu na rachunek Właściciela sklepu po potwierdzeniu zamówienia). Podstawą do wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie przelewu na rachunku właściciela Sklepu
 • Przelew - odroczony termin płatności (dotyczy firm mających przyznany KREDYT KUPIECKI )

§ 5. Gwarancja i zwroty.

 1. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na produkty określone są w odrębnych przepisach producentów.
 2. Właściciel sklepu nie udziela własnej gwarancji na sprzedawane towary.
 3. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 4. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie na koszt Nabywcy na adres siedziby Właściciela sklepu towaru w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawierającym numer konta, na które należy zwrócić zapłatę.
 5. Zapłata zwracana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Właściciela sklepu odesłanego towaru wraz z oświadczeniem. Punkty 3 do 5 dotyczą wyłącznie klientów których dotyczy wymieniona ustawa .
 6. Zwroty produktów, które podlegają zwrotowi przyjmujemy wyłącznie ze specyfikacją. która musi zawierać: nazwę, ilość towaru, nr faktury zakupu. Towary powinny być posegregowane pozycjami.
 7. Rozliczenie płatności za zwroty towarów sezonowych (np. kalendarzy czy kartek okolicznościowych) następuje wyłącznie na zasadzie kompensaty z fakturami bieżącymi.
 8. Rozliczenie innych zwrotów (np. reklamacji) następuje na zasadzie kompensaty z fakturami bieżącymi, ewentualnie w wyjątkowych sytuacjach (likwidacja sklepu) na pisemną prośbę klienta możliwe jest inne rozliczenie zwrotu w postaci wypłaty gotówki lub przelewu bankowego. Odpowiednie pismo powinno zostać dostarczone do hurtowni bezpośrednio, pocztą lub mailem na adres skrzynki seneks@poczta.fm i powinno zawierać: nazwę i adres Kupującego numer faktury korygującej oraz nr rachunku bankowego na który pieniądze mają być przelane. Zwrot następuje w ciągu 14dni od daty pozytywnego rozpatrzenia takiego pisma przez Hurtownię .

§ 6. Zwroty towarów uszkodzonych - reklamacje.

Towar uszkodzony, przeznaczony do reklamacji Hurtownia odbiera raz w miesiącu między 15 a 22 dniem.

W przypadku otrzymania uszkodzonego towaru należy:

 1. Poinformować Hurtownie o fakcie otrzymania niepełnowartościowego produktu. Informacje należy przesłać mailowo na adres reklamacje@seneks.pl

 2. Należy podać numer faktury, pozycje oraz przyczynę złożenia reklamacji. Zwrotnie Hurtownia potwierdzi mailem fakt zgłoszenia reklamacji. W przypadku uszkodzeń mechanicznych towaru zgłoszenia reklamacyjne należy przesłać do 48 godzin po otrzymaniu towaru. Reklamacje takie złożone po w.w. terminie nie będą uznawane.

 3. W kolejnym okresie zwrotów poinformować Hurtownię o ilości paczek, z produktami uszkodzonymi, które na koszt Hurtowni obierze kurier, w celu dostarczenia ich do Hurtowni.

 4. Pracownik Hurtowni wypisze korektę, która zostanie wysłana do klienta pocztą.

 5. Rozliczenie korekty nastąpi po otrzymaniu przez Hurtownię podpisanego dokumentu na zasadach określonych w §5 punkt 8 .

 6. Istnieje możliwość zwrotu reklamacji w innych terminach, przy wysyłce na koszt klienta.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela Hurtowni w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.


§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Zamówienia w Hurtowni dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Większość materiałów i zdjęć na stronie została stworzona przy wykorzystaniu artykułów firmowych folderów i broszur producentów. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie przedstawionych w tym serwisie jakichkolwiek artykułów i obrazów jest zabronione bez uzyskania zgody od producentów sprzedawanych towarów. Pozostałe opisy i zdjęcia opracowane przez Właściciela Hurtowni stanowią własność intelektualną firmy i mogą być używane i kopiowane tylko w przypadku jego pisemnej zgody.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Zwroty towarów uszkodzonych – Reklamacje.

Towar uszkodzony, przeznaczony do reklamacji Hurtownia odbiera w okresach powtarzających się co dwa miesiące.

Okresy odbierania towarów podlegających reklamacji przez Hurtownię:

 • 21-lutego do 7-marca

 • 23-kwietnia do 7-maja

 • 23-czerwca do 7-lipca

 • 23-września do 7 października

 • 15 grudnia do 10 stycznia

W przypadku otrzymania uszkodzonego towaru należy:

 1. Poinformować Hurtownie o fakcie otrzymania niepełnowartościowego produktu.

 2. W kolejnym okresie zwrotów poinformować Hurtownię o ilości paczek, z produktami uszkodzonymi, które na koszt Hurtowni obierze kurier, w celu dostarczenia ich do Hurtowni.

 3. Pracownik Hurtowni wypisze korektę, która zostanie wysłana do klienta pocztą.

 4. Rozliczenie korekty nastąpi po otrzymaniu przez Hurtowni podpisanego dokumentu.

 5. Istnieje możliwość zwrotu reklamacji w innych terminach, przy wysyłce na koszt klienta.

Zaloguj się
Login

HasłoKupować można tylko po zalogowaniu - przeczytaj Pomoc Rejestracja
Koszyk jest pusty
Skype
Serie towarów
Wykonanie strony: Website